Skok na Sok S.A.
ul. Krakowiaków 16
02-255 Warszawa

tel. 22 356 85 00
fax 22 356 80 01

skoknasok@skoknasok.pl

Kontakt do Koordynatora sieci
twoja.opinia@skoknasok.pl